Saturday, March 17, 2012

DSTA ၿပင္ဦလြင္မွရရွားၿပန္ယုတ္မာရက္စက္သည္႕ၾကည္း၄၃၂၉၆ ဗိုလ္ၾကီးရန္မ်ိဳးေနာင္အေၾကာင္း

သို႔ ေက်ာင္းအုပ္ၾကီး တနတ -DSTA ၿပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႔ ။ ။ ၿပင္ဦးလြင္DSTAေက်ာင္းေတာ္ၾကီးတြင္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ ITဌာနမွလက္ေထာက္ကထိက..ၾကည္း၄၃၂၉၆ ဗိုလ္ၾကီးရန္မ်ိဳးေနာင္နွင္႔က်မ မအိေရႊစင္တို႕သည္ ၁၆.၁၁.၂၀၁၁ခုနွစ္တြင္ၿပင္ဦးလြင္တရားရံုးတြင္လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီးေက်ာက္မီးေက်းရြာတြင္မဂၤလာေဆာင္ခဲ႔ပါသည္။က်မတို႕ဧ။္မဂၤလာပြဲမွရရွိေသာလက္ဖြဲ႔ေငြအားလံုးနွင္႔လက္ဖြဲ႔မ်ားအားလံုးကိုသူဧ။္မိဘမ်ားမွသိမ္းစည္းခဲ႔ၿပီးလက္ဖြဲ႔ထုပ္၁၇ထုပ္သာေပးခဲ႔ပါသည္။။ထိုေပးလိုက္ေသာလက္ဖြဲ႔ထုပ္၁၇ထုပ္မွာတန္ဘိုးမရွိေသာ.ေကာ္ပလားစတစ္ပန္းကန္မ်ားသာၿဖစ္ပါသည္။မဂၤေဆာင္စဥ္သတို႕သားခင္ပြန္းၿဖစ္သူ၀တ္ဆင္သည္႕စစ္ယူနီေဖါင္းမွာ၁သိန္းခန္႕နွင္႔ေရႊၾကယ္သီး-အပြင္႔စသည္တို႕ကိုလည္းက်မမိဘေပးေသာေငြၿဖင္႔သာအသံုးၿပဳခဲ႕ပါသည္။ ထို႕ေနာက္မဂၤေဆာင္ၿပီးေသာအခါတြင္ေယာက်ၤားၿဖစ္သူမွသူ႕မိဘမ်ားတြင္အေၾကြးတင္ရွီသြားပါသၿဖင္႔သူ႔အားမိဘမ်ားကအေၾကြးဆပ္ရန္ေတာင္းဆိုလာပါသၿဖင္႔က်မ၏လက္၀တ္လက္စား-က်မမိဘဆီမွပါလာေသာလက္၀တ္ရတနာမ်ားကိုေရာင္းေပးရမည္ဟုက်မအားေတာင္းဆိုလာပါသည္။ က်မကမိဘဆီမွယူလာေသာလက္၀တ္ရတနာမ်ားအားမေရာင္းေပးနိုင္ယသူတို႕အေၾကြးတင္ေနသည္ဆိုေသာေငြအားလည္းမဆပ္ေပးနိုင္မဂၤလာေဆာင္မွရေသာေငြအားလံုးကိုသူတို႔မွသိမ္းယူထားေသာေၾကာင္႕ဆပ္ေပးရန္မလိုေၾကာင္းေၿပာရာမဂၤလာေဆာင္ၿပီးေနာက္ေန႔တြင္က်မအားသူ႔မိဘဘဲေရြးခ်ယ္ေတာ႔မည္။က်မအားဆက္မေပါင္းနိုင္ေတာ႔ပါဟုသူဘက္မွစၿပီးေၿပာဆိုလာပါသည္။ ဒါဆိုက်မလည္းေတာ္ေတာ္ေလးစိတ္ဆင္းရဲစိတ္ထိခိုက္လာၿပီးေယာက်ၤားတစ္ေယာက္မွမေပါင္းခ်င္ဘူးဟုေၿပာလာမွေတာ႕က်မ၏မာနကိုထိခိုက္ေစာ္ကားလာတာၿဖစ္လို႕သူ႔အားမေပါင္းရန္ဆံုးၿဖတ္လိုက္ၿပီးဒါဆိုကြဲမယ္..အခုေစာေစာလမ္းခြဲလိုက္ၾကတာအေကာင္းဆံုးလို႕နွစ္ဦးသေဘာတူဆံုးၿဖတ္လိုက္ၿပီးသူမွေနၿပီးက်မအားၿပင္ဦးလြင္တရားရံုးသို႔ေခၚေဆာင္လာခဲ႔ၿပီးနွစ္ဦးသေဘာတူကြာရွင္းခြင္႔ေပးပါရန္က်မတို႕လက္ထပ္စာခ်ဳပ္အားၿပေသာအခါတြင္တာ၀န္ရွိေသာေရွ႔ေနနွင္႕တရားသူၾကီးမွေယာက်ၤားၿဖစ္သူမွာတပ္မေတာ္အရာရွိတစ္ေယာက္ၿဖစ္ပါေသာေၾကာင္႔သူ႔အထက္ဌာနမွဴးေထာက္ခံခ်က္ပါမွသာကြာရွင္းလို႕ရမွာၿဖစ္ေၾကာင္းေၿပာလိုက္မွသာက်မတို႕နွစ္ဦးကြာရွင္းခြင္႔မရဘဲဆက္လက္ေပါင္းသင္းခဲ႔ရပါသည္။ထိုသို႔ဆက္လက္ေပါင္းသင္းရာတြင္လည္းက်မအားစိတ္ဆင္းရဲကိုယ္ဆင္းရဲၿဖစ္ေစမည္႕စကားလံုးမ်ားၿဖင္႔ထိုးနွက္ေၿပာဆိုခဲ႔ပါသည္။က်မအားသူ႔အားကပ္ပါးေကာင္လိုလိုက္ကပ္မေနနဲ႔-ကြာရွင္းလို႕မရလို႔ေပါင္းသင္းေနတာနင္႔ဆီမွာစိတ္မရွိဘူး-သူလည္းေနာက္မယားငယ္ထားခ်င္လည္းထားမည္ဟုက်မအားၿခိမ္းေၿခာက္ေၿပာဆိုခဲ႔ပါသည္။ ထိုေနာက္ပိုင္းတြင္က်မအားမယားတစ္ေယာက္ပိုင္ဆိုင္ခြင္႔ၿဖစ္ေသာသူလစာ႔ခ်က္စာအုပ္အားေပးအပ္ၿခင္းမရွိခဲ႔ပါ။ က်မ၏မိဘမ်ားထံမွတစ္လနွစ္သိန္း-သံုးသိန္းေတာင္းယူသံုးစြဲခဲ႔ရပါသည္။မိဘမ်ားသည္ရန္ကုန္မွၿပင္ဦးလြင္သို႔ေငြလႊဲရာတြင္သူ၏ၾကည္းနံပတ္ သူ၏နာမည္ၿဖင္႔သာအၿမဲပို႔ေပးေနပါသည္။ထုိ႕ေၾကာင္႕သူသာလ်ွင္အသိဆံုးၿဖစ္ပါသည္။ၾကာလာေသာအခါက်မမွခ်က္စာအုပ္အပ္ရန္-သူ႔မိဘဆီမွေတာင္းေပးရန္အၾကိမ္ၾကိမ္စကားမ်ားရန္ၿဖစ္ၿပီးမွေတာင္းဆိုရပါသည္ ။ထိုအခါသူမွခ်က္စာအုပ္ယူရန္သူကိုယ္တိုင္ရြာသြားမွၿဖစ္မည္။သူ႔ရြာတြင္ညအိပ္သြားၿပီးမွယူရမည္ၿဖစ္ေၾကာင္းေၿပာဆိုကာက်မအားလူပ်ိဳအရာရွိမ်ားေနေသာေက်ာက္ေၿမာင္းေဆာင္- မဂၤေဆာင္ၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္က်မတို႕မွာအိမ္ေထာင္သည္လိုင္းခန္းမရရွိေသးသၿဖင္႔လူပ်ိဳေက်ာက္ေၿမာင္းေဆာင္သူ၏အခန္းတြင္ယာယီေနထိုင္ခဲ႔ရပါသည္။ထိုလူပ်ိဳအရာရွိမ်ားေနေသာေက်ာက္ေၿမာင္းေဆာင္တြင္က်မအားသူနွင္႔တစ္ပတ္စဥ္အရာရွိလူပ်ိဳသံုးေယာက္-ထိုသူတို႔မွာယခုစာေပဌာနတြင္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနေသာဗိုလ္ၾကီးေဇာ္လႊမ္းေအာင္၊ယခုအဂၤလိပ္စာဌာနတြင္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနေသာဗိုလ္ၾကီးကံၿမင္႔ႏွင္႔ဗိုလ္ၾကီးေဇာ္လင္းပိုင္-ထိုအရာရွိသံုးေယာက္နွင္႔က်မအားညအိပ္ေစာင္႔ထားခဲ႔ၿပီးသူရြာသို႔တစ္ညၿပန္အိပ္ၿပီးေနာက္တစ္ေန႔ေန႔လည္၁၂နာရီေက်ာ္မွခ်က္စာအုပ္အားယူၿပီးၿပန္လည္ေရာက္ရွိလာခဲ႔ပါသည္။သို႔ရာတြင္သူ႔ရြာနွင္႔ၿပင္ဦးလြင္သည္ဆိုင္ကယ္နွင္႔သြားလ်ွင္တစ္နာရီေက်ာ္မွ်သာၾကာၿမင္႔ေသာခရီးတစ္ခုအားၿပန္မလာဘဲက်မအားလူပ်ိဳအရာရွိမ်ားနွင္႔ရက္ရက္စက္စက္ထားရစ္ခဲ႔ပါသည္။ထိုလူပ်ိဳအရာရွိမ်ားမွာလည္းက်မအားညီမေလးတစ္ေယာက္လိုသေဘာထားၿပီးေစာင္႔ေရွာက္ေပးခဲ႔ပါသည္။က်မအားစိတ္မညစ္နဲ႕ဆိုၿပီးညေနပိုင္းသူရြာၿပန္ၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ဘုရားၾကီးသို႕လိုက္ပို႕ခဲ႔ပါသည္။အမွတ္တရဓါတ္ပံုမ်ားလည္းရိုက္ေပးခဲ႔ပါသည္။ဘုရားမွၿပန္လွွ်င္ဆိုင္တစ္ဆိုင္တြင္ညစာအတူ၀င္စားၾကၿပီးအေဆာင္သို႕ၿပန္လာခဲ႕ပါသည္။က်မ၏အခန္းတြင္ညလံုးေပါက္စကားေတြေၿပာ ၿပီးက်မအားေစာင္႔ေပးခဲ႔ပါသည္။မနက္သံုးနာရီေက်ာ္တြင္က်မမွအရမ္းအိပ္ခ်င္ၿပီၿဖစ္ေၾကာင္းေၿပာၿပီးမွသူတို႕အားၿပန္ခိုင္းလိုက္ပါသည္။ဗိုလ္ၾကီးကံၿမင္႔မွာလည္းက်မတို႔၏အခန္းေဘးတြင္ေနထိုင္သူၿဖစ္ေသာေၾကာင္႕က်မတို႕ဇါတ္လမ္းအားလံုးအားအထူးသၿဖင္႔ၿမင္ေတြ႔ၾကားေနရပါသည္။ က်မအားခ်က္စာအုပ္ေပးအပ္ၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္လည္းက်မအားသူ႔အားကပ္ပါးေကာင္လိုတြယ္မေနနဲ႔-ငါကနင္႔အေပၚမွာဘာစိတ္မွမရွိေတာ႔ဘူးဟုက်မအားမခံမရပ္နိုင္ေစေသာစကားလံုးမ်ားၿဖင္႔ေၿပာဆိုၿခိမ္းေၿခာက္ရာက်မမွာအရမ္းေဒါသထြက္သၿဖင္႔ေလ႔က်င္႔ေရးမွတပ္ရင္းမွဴးဗိုလ္မွဴးၾကီးၿမင္႔နိုင္နွင္႔ဇနီးေဒၚနီလာအားသြားေရာက္တိုင္ၾကားခဲ႔ပါသည္။ထိုစဥ္သူမွာစာေပဌာနမွေလ႕က်င္႔ေရးသို႔ခဏတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနရသူၿဖစ္ေသာေၾကာင္႕တပ္ရင္းမွဴးဗိုလ္မွဴးၾကီးၿမင္႔နိုင္နွင္႔ဇနီးေဒၚနီလာအားသြားေရာက္တိုင္ၾကားခဲ႕ၿခင္းၿဖစ္ပါသည္။ ထိုအခါေဒၚနီလာမွက်မနွင္႔သူ႔အားၿဖစ္စဥ္မ်ားအားလံုးေမးၿပီးေသာအခါသူမွအရာရွိလူပ်ိဳမ်ားနွင္႔လူပ်ိဳေက်ာက္ေၿမာင္းေဆာင္တြင္ထားၿပီးခ်က္စာအုပ္ယူရန္ညအိပ္သြားေရာက္ခဲ႔ေၾကာင္႔၀န္ခံၿပီးၿဖစ္ပါသည္။ ထိုအခါတပ္ရင္းမွဴးဗိုလ္မွဴးၾကီးၿမင္႔နိုင္နွင္႔ေဒၚနီလာမွသူ႔အားကိုယ္ယူထားသည္႔မိန္းမအားတန္ဘိုးထားရမည္ၿဖစ္ၿပီးအရာရွိခ်က္စာအုပ္မွာမိန္းမရသြားရင္ယူထားသည္႔မိန္းမနွင္႔သာဆိုင္ေၾကာင္းသူ႕အားဆိုဆံုးမၿပီးၿဖစ္ပါသည္။သူမွလည္းေနာက္အခါဒိလိုမလုပ္ေတာ႔ပါဘူးဟုကတိေပးၿပီးၿဖစ္ပါသည္။ ထိုေနာက္ပိုင္းတြင္သူနွင္႔က်မအိမ္ေထာင္ေရးမွာအဆင္ေၿပသလိုလိုရွိေပမယ္႔သူ႔တြင္ေရာဂါတစ္ခုရရွိခဲ႔ပါသည္။ထိုေရာ၈ါမွာသူ၏မိဘမ်ားထံသို႔စေန-တနဂၤေႏြေန႔မ်ားတြင္အပတ္တိုင္းဆင္းခ်င္သည္႔ေရာဂါပင္ၿဖစ္ပါသည္။သူ႔ရြာသို႔တစ္ခါဆင္းလ်ွင္ဆိုင္ကယ္အားအင္ဂ်င္အသစ္လဲရၿခင္း-လိုအပ္ေသာဆိုင္ကယ္ဆီနွင္႔သူ႔မိဘမ်ား၊တူ-တူမမ်ားအတြက္မုန္႔ပဲသေရစာမ်ား၀ယ္ေပးရၿခင္းၿဖင္႔တစ္ပတ္ဆင္းလ်ွင္၅ေသာင္းေက်ာ္၊၆ေသာင္းနီးပါးကုန္ေနရပါသည္။သူရရွိေသာလခမွာတစ္လ၁သိန္းခြဲသာၿဖစ္ပါသည္။က်မမွေနၿပီးအပတ္တိုင္းဆင္းရင္ပိုက္ဆံကုန္ေၾကာင္း-တစ္လတစ္ခါမွသာဆင္းရန္ေၿပာေသာအခါတြင္သူမွေနၿပီးရန္ရွာၿခင္းခံရၿပီးအၿမဲစိတ္ဆင္းရဲခဲ႔ရပါသည္။ သို႔ေသာ္က်မသည္ၿမန္မာမိန္းကေလးၿဖစ္သည္႔အေလ်ာက္တစ္လင္တစ္မယားစနစ္က်င္႔သံုးခ်င္ပါေသာေၾကာင္႔သူ၏အလိုလိုက္သူ႔အၾကိဳက္ေဆာင္ခဲ႔ၿပီးလိုက္ေလ်ာခဲ႔ပါသည္။ သို႔ၿဖစ္ပါ က်မတို႔အိမ္ေထာင္ေရးမွာအိမ္ေထာင္ဦးစီး၏လခအားမစားရဘဲက်မ၏မိဘထံမွမွာယူကာမိဘပို႔ေသာေငြၿဖင္႔သာစားေသာက္ခဲ႔ရပါသည္။ဒီလိုနွင္႔သူနွင္႔က်မေပါင္းသင္းဆက္ဆံလာတာ၁နွစ္ေက်ာ္ကာလတြင္က်မမိဘေထာက္ပံ႕ေငြမ်ားမွာစုစုေပါင္း၅၅သိန္းေက်ာ္ခန္႕ရွိခဲ႔ပါသည္။အခုက်မတို႔အိမ္ေထာင္တြင္သံုးစြဲေနေသာလူသံုးကုန္၊စားေသာက္ကုန္မ်ားမပါရွိေသးပါ။က်မ၏မိဘပို႔ေသာအခ်ိန္တစ္နွစ္ေက်ာ္ကာလတြင္သူမွလည္းေပ်ာ္ေပ်ာ္ၾကီးၿမိန္ေရရွက္ေရစားေသာက္ခဲ႔ပါသည္။ဒီလိုနဲ႔က်မတို႔တြင္သားေလးတစ္ေယာက္ကိုယ္၀န္ရွိလာေသာအခါတြင္လည္းသူမွေနၿပီးကေလးအားမလိုခ်င္ဘူးဟုေၿပာၿပီးဖ်က္ခ်ခိုင္းပါသည္။က်မမွာလည္းသူေၿပာစကားအားဂရုမစိုက္ဘဲမိခင္ပီသစြာရဲရဲၾကီးေမြးခဲ႕ပါသည္။သူမွေနၿပီးကေလးရတာမေပ်ာ္ရႊင္ေၾကာင္း၊သူမ်ားေတြဆိုလ််င္ကေလးရရင္ေပ်ာ္ရႊင္ေၾကာင္း၊သူမွေတာ႔မေပ်ာ္ရႊင္ေၾကာင္းက်မအားသူ႔ပါးစပ္ၾကီးမွေနၿပီးထုတ္ေဖၚေၿပာခဲ႔ပါသည္။က်မမွာကိုယ္၀န္ရွိစအခ်ိန္မွစၿပီးကေလးေမြးၿပီးတဲ႔အခ်ိန္ထိမ်က္ရည္လည္ရႊဲစိတ္ဆင္းရဲမ်ိဳးစံုကိုဘယ္သူမွမသိဘဲမ်ိဳသိပ္ခံစားခဲ႔ၿပီးတစ္လင္တစ္မယားစနစ္ၿဖင္လင္ရွိ႔မုဆိုးမမၿဖစ္ခ်င္ေသာေၾကာင္႔ဒီလိုဘဲဆက္လက္ေပါင္းသင္းၿပီးသားေလးကိုေမြးထုတ္ခဲ႔ပါသည္။ က်မ၏သားေလးကိုရန္ကုန္ၿမိဳ႕ SSC ေဆးရံုတြင္မိဘမ်ားမွ၁၅သိန္းေက်ာ္ကုန္ခံကာဗိုက္ခြဲေမြးထုတ္ခဲ႔ပါသည္။ ကေလးအတြက္လိုအပ္သည္႔မ်ား၀ယ္ေပး၅သန္းေက်ာ္နွင္႔ဆိုင္ကယ္တစ္စီး၃သိန္း၊ စုစုေပါင္း၂၃သိန္းေက်ာ္ခန္႕မိဘမ်ားမွဆိုက္ထုတ္ေပးခဲ႔ပါသည္။ သားေလးမေမြးခင္၃လေက်ာ္မွာသူသည္ေတာင္ငူတြင္ယာယီတပ္ခြဲမွဴးသင္တန္းသြားေရာက္တက္ေနသည္႔ကာလတြင္လည္းက်မသည္သူ႕အားရန္ကုန္မွေနၿပီးလိုအပ္သည္မ်ားစားသံုးကုန္အစသူသံုးရန္ေငြမ်ားပို႔ေနရသည္မွာ၅သိန္းေက်ာ္ခန္႔ရွိပါသည္။ သူသင္တန္းတက္ၿပီး၊ က်မလည္းသားေလးေမြးၿပီးအခ်ိန္တြင္သူမွေနၿပီးသူ႔ညီမေလးရန္ကုန္တြင္ေက်ာင္းဆက္တက္ရသည္႔အတြက္တစ္လ၁သိန္းေထာက္ပံ႔ရမည္ဟုသူ႔အေမမွေၿပာသည္႕အတြက္သူသည္ေပးခ်င္ေၾကာင္းေၿပာလာသည္မွလင္မယားစကားမ်ားခဲ႔ရပါသည္။ ထိုအခါက်မ၏မိဘမ်ားမွာသူတို႕ဆိုက္ထုတ္ထားေသာေငြ၂၃သိန္းမွသူမ်ားဆီမွအတိုးၿဖင္ပေငြေခ်းယူထားတာၿဖစ္ေသာေၾကာင္႔ေငြ၂၃သိန္းမွ၁၀သိန္းၿပန္ေပးရန္သူ႔အားေၿပာပါသည္။က်န္၁၃သိန္းကေတာကသားေလး အားမုန္းဘိုးေပးလိုက္သည္။ၿပန္ေပးရန္မလိုေၾကာင္းေၿပာၿပီးသူ႔အားမင္းမိဘေတြဆီတစ္ခ်က္ရွာခိုင္းလိုက္၊မဂၤလာေဆာင္တုန္းကလည္းဘာမွလက္မဖဲြ႔တဲ႔အၿပင္မဂၤလာေဆာင္ေငြေတြအကုန္သူတို႔သိမ္းလို႔သူတို႕ကိုေတာင္းလို႔က်မမိဘမ်ားမွေၿပာရာသူမွေန-မေၿပာဘူး။သူ၏လခခ်က္စာအုပ္အားေပါင္ေပးမည္ဟုေၿပာၿပီးသူသည္က်မတို႔ခ်က္စာအုပ္အားသူနဲ႔သံေတာင္တြင္သင္တန္းတက္စဥ္ခင္မင္လာခဲ႔သည္႔ဗိုလ္ၾကီးၿငိမ္းေအးေက်ာ္+ဇနီးေဒၚမ်ိဳးငယ္ငယ္-ယခုကန္႔ဘလူတပ္တြင္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနသူထံတြင္လခဖပါင္ခ်င္လိုေၾကာင္းဖုန္းဆက္ရာေဒၚမ်ိဳးငယ္ငယ္မွမန္းေလးတြင္ေနထိုင္သည္႔သူ၏ပြဲစားဟုေၿပာေသာဦးခင္ေက်ာ္+ေဒၚယုယုတို႕အိမ္တြင္ခ်က္စာအုပ္အားသြားေပးၿပီးေငြ၁၀သိန္းယူဖုန္းၿဖင္႔ေၿပာရာက်မတို႕လင္မယားနွစ္ေယာက္သြားေရာက္ခဲ႔ပါသည္။ ထိုသို႔ခ်က္စာအုပ္ေပါင္ၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္စား၀တ္ေနေရးအရမ္းခက္ခဲပါသည္။က်မမိဘမ်ားမွာလည္းေနာက္ထပ္မပို႔ေပးေတာ႔ပါ။သူ႔မိဘမ်ားထံတြင္လည္းဘာဆိုဘာမွသူသည္အကူညီမေတာင္းခံခဲ႔ပါ။ ထို႔ေနာက္သူသည္က်မအားက်မ၏အရင္ရည္းစားေဟာင္းကိုေအာင္ေနမင္းဆိုသူအားသူမွစဆက္သြယ္ၿပီးပိုက္ဆံေတာင္းပါသည္။က်မအားလည္းေပးအိပ္ပါသည္။ကိုေအာင္ေနမင္းကိုလည္းအရွက္မရွိစြာဆိုင္တစ္ဆိုင္သို႔ေခၚၿပီးထမင္းလိုက္ေက်ြးခိုင္းပါသည္။ကိုေနမင္းအားၿပင္ဦးလြင္ေခၚယူၿပီးကိုေနမင္းနွင္႔က်မအားအၿပင္တြင္တစ္ေန႔တာလံုးေတြ႕ဆံုေစခဲ႔ပါသည္။ကိုေနမင္းဆီမွမတ္တူးကားတစ္စီးရေအာင္ေတာင္းပါ။ေငြေတြလည္းရသေလာက္ယူလာၿပီးမွၿပန္လာပါလို႔လည္းေၿပာခဲ႔ပါသည္။ထိုအၿဖစ္ပ်က္အားၾကည္႔လွွ်င္က်မသည္က်မေယာက်ၤားေတာ္စပ္သူအရာ၇ွိရရွားၿပန္ၾကီးအားအလြန္မွပင္ရြံရွာလာပါသည္။ရင္နင္႔ေအာင္လည္းခံစားရပါသည္။ လူပ်ိဳေဆာင္တြင္အရာရွိလူပ်ိဳမ်ားနွင္႔ညအိပ္ထားခဲ႔ၿပီးမသင္႔ေတာ္၊တန္ဘိုးမထားစြားလုပ္ခဲ႔ေသာ္လည္းက်မမွာၿပည္ဖံုးကားခ်ၿပီးသူ႔အားတစ္လင္တစ္မယားစနစ္ၿဖင္႔လည္းေကာင္း၊သားေလးမွာေလာကၾကီးတြင္ဖခင္မရွိမွာစိုးရိမ္ေသာေၾကာင္႕သူသည္က်မအေပၚတြင္ေယာက်ၤားေကာင္းတစ္ေယာက္မၿဖစ္ခဲ႔ေသာ္ၿငားက်မသည္အားလံုးကိုၿပည္ဖံုးကားခ်ၿပီးသည္းခံအနစ္နာခံစြာၾကိတ္မွိတ္ေပါင္းသင္းခဲ႕ပါသည္။ သို႕ေသာ္ယခုဒုတိယအခ်ိန္တြင္က်မ၏မိဘမ်ားေငြမပို႔ေပးနိုင္ေသာအခ်ိန္တြင္က်မအားမေကာင္းတဲ႔မိန္းမတစ္ေယာက္လိုဆက္ဆံၿပဳမူေစၿပီးက်မ၏ရည္းစားေဟာင္းနွင္႔အိပ္ခိုင္းၿပီးေငြရွာခိုင္းေသာ္လည္းေကာင္း၊ကားေတာင္းခိုင္းေသာ္လည္းေကာင္းက်မအားဘယ္သူမွမသိေသာႏွိပ္စက္ညွင္းပန္းမွဳၿဖင္႔ေငြရွာခိုင္းပါသည္။က်မအားနင္႔ကိုခ်ဴစားခ်င္လို႕ယူထားတာ၊ခ်ဴစားလို႔မရရင္မေပါင္းနိုင္ဘူး-ေယာက်ၤားတစ္ေယာက္ကမေပါင္းခ်င္င္ဘူးေၿပာတာအရွက္မရွိဘူးလားဟုေၿပာဆိုရန္ၿဖစ္သည္႔ေန႔တြင္က်မသည္သူ၏သူငယ္ခ်င္းမ်ားၿဖစ္ေသာစာေပဌာနမွဗိုလ္ၾကီးေဇာ္လႊမ္းေအာင္၊ ဗိုလ္ၾကီးကံၿမင္႔နွင္႔ဇနီး ၊ သူတို႕ IT ဌာနမွဗိုလ္ၾကီးေသာ္ထြန္းၿမင္႔ေအာင္နွင္႔ဇနီးတို႔အားဖုန္းၿဖင္႔ဆက္ၿပီးက်မတို႔လိုင္းခန္းသို႕ေခၚယူၿပီးၿပသာနာအားေၿပာၿပရာဗိုလ္ၾကီးေဇာ္လႊမ္းေအာင္မွေနၿပီးမိန္းကေလးတစ္ေယာက္ကိုအဲလိုနစ္နစ္နာနာမေၿပာရဘူးေလကြာဟူၿပီးေၿပာဆိုၿဖန္ေၿဖခဲ႔ပါသည္။ သို႔ၿဖစ္ပါေသာ္လည္းသူမွေနၿပီးအလုပ္ၿပန္လာလ်ွင္တစ္ရက္ညေန၅နာရီခြဲ သို႔မဟုတ္၆နာရီ၊ ေနာက္တစ္ရက္၃နာရီ.ပံုမွန္ၿပန္လာၿခင္းမရွိဘဲက်မနွင္႔သားေလးအားဂရုမစိုက္။ ဖခင္တစ္ေယာက္ရဲ႔အၾကင္နာလည္းေပးၿခင္းမရွိဘဲသူထင္ရာသူစိုင္းလုပ္ခ်င္ရာလုပ္-သူၿပန္လာခ်င္တဲ႔အခ်ိန္မွၿပန္လာပါတယ္။ က်မမွာဘာလို႔အလုပ္ေနာက္က်တာလည္းလို႕ဆိုၿပီးေမးခြန္းေမးပိုင္ခြင္႔မရွိ။ေမးလ်ွင္က်မအားမေပါင္းခ်င္မေပါင္းနဲ႔။ငါကေတာ႔မယားငယ္ထားခ်င္လည္းထားမွာဘဲဆိုၿပီးအၿမဲၿခိမ္းေၿခာက္ေၿပာဆိုခဲ႔ပါသည္။ ၿပီးလ်ွင္သူ႔ဦးေလးမွာလည္းတစ္ၿမိဳ႔၀င္တစ္ၿမိဳ႔ထြက္ၿပီးတရား၀င္မိန္းမေတြအမ်ားၾကီးယူထားတာၿဖစ္ေၾကာင္း၊ သူ႔အေဖဆိုလ်ွင္လည္းမိန္းမနွစ္ေယာက္ယူထားတာ-သူ႔၏အေမသည္ဒုတိယမိန္းမၿဖစ္ေၾကာင္း၊သူ႔အေမသည္လမ္းေဘးတြင္ထမီခ်ြတ္သြားၿပီး၁နွစ္ေက်ာ္ရူးဘူးခဲ႕ေၾကာင္း-အေၾကာင္းမွာသူ႔အေဖသည္ပထမမယားၾကီးနွင္႔၁နွစ္ေက်ာ္ၿပန္ေပါင္းၿပီးသူတို႕မိသားစုအားသူ႔အေဖမွပစ္ထားခဲ႔လိျ႔သူ႔အေမရူးခဲ႔ပါေၾကာင္းက်မအားေၿပာဆိုခဲ႔ပါသည္။ က်မသည္သူေၿပာခဲ႔သည္မ်ားကိုမယံုၾကည္ပါသၿဖင္႔သူ႔၏ရြာတြင္သြားေရာက္စံုစမ္းခဲ႔ရာတကယ္အားလံုးအမွန္ပင္ၿဖစ္ေနပါသည္။ထို႔ေၾကာင္႔က်မသည္သူ၏ၿခိမ္းေၿခာက္စကားမ်ားကိုပိုေၾကာက္လာမိပါသည္။ သည္လိုနွင္႔သူနွင္႔က်မတြင္ေငြနွင္႔ပတ္သတ္ၿပီးတစ္စတစ္စအိမ္ေထာင္ေရးအဆင္မေၿပမွဳတိုးပြားလာခဲ႔ရာမွၿပင္ဦးလြင္တန္ေဆာင္တိုင္ၿပီးသည္႔ကာလတြင္၊ရက္စြဲအတိက်မမွတ္မိေတာ႔ပါ။ က်မနဲ႔စကားမ်ားစိတ္ဆိုးၿပီးကေလးနဲ႔က်မအားထားရစ္ခဲ႔ၿပီးအိမ္ေပၚမွ၂ရက္ၾကာဆင္းသြားခဲ႔ပါသည္။ ၂ရက္ၾကာသည္႕ေနာက္ေန႔တြင္သူ၏မိဘမ်ားမွ ယာယီဌာနမွဴး--ယခုရင္းမွဴးသင္တန္းတက္ေနသူဗိုလ္မွဴးေဇာ္လင္းအိမ္သို႔သြားေရာက္ၿပီးက်မအားသူ႔သားနွင္႔ကြာရွင္းေပးပါ။တပ္ထဲတြင္ၿဖစ္ေသာေၾကာင္႔ကြာမေပးပါက-ခြဲထားေပးပါဟုလာေရာက္ေၿပာဆိုပါေၾကာင္းဗိုလ္မွဴးေဇာ္လင္းမိန္းမမွက်မနွင္႔က်မ၏မိခင္အားၿပန္ေၿပာၿပလို႔သိရွိရပါသည္။ထို႕ေနာက္သူတို႕မိဘမွဗိုလ္မွဴးေဇာ္လင္းအိမ္မွတဆင္႔သူ႔ဌာနသို႕သြားေရာက္ၿပီးက်မအားဗိုလ္မွဴးေဇာ္လင္းမွဌာနသို႔လာေရာက္ရန္ေခၚဆိုခဲ႔ပါသည္။ က်မမွသူတို႕ဌာနသို႔ေရာက္ရွိခ်ိန္တြင္ဗိုလ္မွဴးေဇာ္လင္းမွက်မအားသူ၏မိဘမ်ားေရွ႔တြင္ တစ္ဖတ္သတ္ေၿပာစကားမ်ားအားယံုၾကည္ၿပီး -နင္ကေဆးစြဲေနတာလား၊ေဆးသမားလားဟုေၿပာကာနင္နဲ႔ရန္မ်ိဳးေနာင္နဲ႔ကိုခြဲထားမယ္။နင္ကကိုယ္႔မိဘအိမ္ၿပန္ေန၊ ရန္မ်ိဳးေနာင္အက်ီအ၀တ္စားေတြကိုအိမ္ၿပန္ယူၿပီးဒီဌာနကိုလာပို႔ပါဟုတစ္ဖတ္သတ္ေၿပာဆိုဆံုးၿဖတ္ခဲ႔ပါသည္။က်မမွာေယာက်ၤား၇ွိရက္နဲ႔လိုင္းခန္းတြင္သားေလးနွင္႔ေၾကာက္ေၾကာက္ေနခဲ႕ရပါသည္။ သားေလးမွာလည္းေနမေကာင္းေသာေၾကာင္႕ထိုညမ်ားတြင္သားေလးဖခင္မရွိ၊လင္ေယာက်ၤားမရွိဘဲ.သားေလးမွာလည္းေလနာပါၿပီးတစ္ညလံုးငိုေနခဲ႔ပါသည္။က်မလည္းဘာမွမလုပ္တတ္မကိုင္တတ္နဲ႔မ်ားစြာေသာကေရာက္ခဲ႔ရပါတယ္။ထိုညမ်ားကိုက်မလံုး၀မေမ႕နိုင္ပါ။သူ႔တြင္ဖခင္စိတ္မရွိဘဲရက္ရက္စက္စက္ေနနိုင္လြန္းခဲ႔ပါသည္။ ဗိုလ္မွဴးေဇာ္လင္း မွလည္းတစ္ဖတ္သတ္ေၿပာစကားမ်ားကိုယံုၿပီးနွမသားခ်င္းကိုယ္ခ်င္းမစာနာစြာ-မယားခ်င္းကိုယ္ခ်င္းမစာနာစြာၿဖင္႔ထိုသို႔လုပ္ခဲ႔ပါသည္။ ေနာက္ေန႔တြင္က်မအေမလိုက္လာၿပီးဒီလိုလုပ္တာေတာ႔မတရားဘူးဟုဆိုၿပီးဗိုလ္မွဴးေဇာ္လင္းဌာနသြားေရာက္ရွင္းခဲ႔ၿပီးဒုေက်ာင္းအုပ္ၾကီးနွင္႔တိုက္ရိုက္သြားေရာက္ေတြ႕ဆံုခဲ႔ပါသည္။ ထိုမွာမွဒုေက်ာင္းအုပ္ၾကီးမွသူနဲ႔က်မအားၿပန္လည္ေပါင္းစည္းေပးခဲ႔ပါသည္။ ယခု-ဒုတိယအၾကိမ္ ၂၆.၂.၂၀၁၂ မနက္၅နာရီခြဲတြင္က်မအိပ္ယာထေသာအခါတြင္သူသည္အိမ္တြင္မရွိေတာ႔ပါ။ က်မ၏ေငြ၉ေသာင္းေက်ာ္အားတစ္ၿပားမွမခ်န္ဘဲအကုန္ယူကာက်မအေမ၀ယ္ေပးထားေသာဆိုင္ကယ္အားယူသြားပါသည္။သူ၏နိုင္ငံေရးစိစစ္ေရးကဒ္ၿပား၊ ေကာ်င္းမွ၀န္ထမ္းကဒ္ၿပား ၂ကဒ္လံုးယူေဆာင္သြားခဲ႔ပါသည္။ ယေန႔တိုင္ၿပန္လာၿခင္းမရွိပါ။က်မသည္သူ၏ဌာနမွဴးဒုတိယဗိုလ္မွဴးၾကီးမ်ိဳးသိမ္းေက်ာ္နွင္႔ဌာနမွတာ၀န္ရွိသူမ်ားအားသြားေရာက္ေၿပာၿပခဲ႔ပါသည္။ ထို႕ေနာက္က်မမိဘမ်ားရွိရာသို႕သားေလးနွင္႔ၿပန္လာခဲ႔ရပါသည္။ ၿပန္လာၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္သူ၏ဌာနမွဴးဒုတိယဗိုလ္မွဴးၾကီးမ်ိဳးသိမ္းေက်ာ္ -phone-၀၃၃၃၅၆၇၁ Hand Phone- 0939103179 ဗိုလ္ၾကီးစိုးမိုးလြင္ ၀၉-၄၃၁၁၂၄၉၃ ဗိုလ္ၾကီးေဇာ္လင္းဦး ၀၉၄၉၁၀၂၂၈၁ ဗိုလ္ၾကီးရဲနႏၵထြန္း ၀၉-၄၉၂၁၈၆၁၄ တို႕အားဖုန္းဆက္ၿပီးသူၿပန္လာေၾကင္းေမးရာရန္မ်ိဳးေနာင္မွာၿပန္မလာေၾကာင္း၊သူနွင္႔ပတ္သတ္ၿပီးေဗဒင္ဓါတ္ရိုက္ဓါတ္ဆင္လုပ္ေနေၾကာင္း၊ဘာသတင္းမွမထူးေၾကာင္းေၿပာပါသည္။ ယခုအခါက်မမွာခ်က္လက္မွတ္အေပါင္ခံသူေဒၚမ်ိဳးငယ္ငယ္အားဖုန္းဆက္ေမးရာသူ၏အမမွေနၿပီးေဒၚမ်ိဳးငယ္ငယ္အားေခၚယူၿပီးသူ၏ခ်က္စာရြက္မ်ားအားၿပန္လည္ေရြးယူသြားၿပီၿဖစ္ေၾကာင္းေၿပာၿပခဲ႔ပါသည္။ အကယ္လို႔သူသာတကယ္တပ္မေတာ္မွထြက္ေၿပးသြားေသာစစ္ေၿပးၿဖစ္ပါကသူ၏အမသည္သူ၏ခ်က္စာအုပ္အားၿပန္ေရြးစရာအေၾကာင္းမရွိေတာ႕ပါ သူ၏မိဘမ်ားမွာလည္းက်မနဲ႔သာခြဲထားေပးပါ-ကြဲေပးပါဟု-မတရားတစ္ဖတ္သတ္လုပ္ခဲ႔ေသာမိဘမ်ားသာၿဖစ္ပါသည္။ သူ႔သားအားစစ္ေၿပးအၿဖစ္ေတာ႕အေရာက္မခံပါ။ က်မ၏လင္ေယာက်ၤားၿဖစ္သူမွာလည္းမိဘေမာင္ဖြားမ်ားအားအင္မတန္မွခင္မင္ၿမတ္နိုးသူၿဖစ္ပါသည္။ သူ၏မိဘထားေပးခဲ႕ေသာပညာၿဖင္႔စစ္ဗိုလ္ဘ၀ေရာက္ခဲ႔တာၿဖစ္ေသာေၾကာင္႔တပ္မေတာ္တြင္ေၿပးထြက္သြားမည္႔သူမဟုတ္ဟုက်မတစ္ထစ္ခ်ယံုၾကည္ပါသည္။ သူ၏ဌာနတြင္လည္းယခုထိထြက္ေၿပးေနသည္ဟုဆိုေသာအရာရွိအားအေရးယူၿခင္းဘာတစ္ခုမွမၿပဳပါ။ ဖုန္းဆက္ေမးရာတြင္လည္းဌာနသို႕ၿပန္မလာဘူးဟုဘဲေၿဖၾကားေနပါသည္။ သို႔ေစကာမူအထက္ပါအေၾကာင္းရာေတြၾကည္႔ၿခင္းအားၿဖင္႔သူသည္ဌာနတြင္ရွိေနသည္ဟုတစ္ထစ္က်ယံုၾကည္ပါသည္။ က်မသည္ၿမန္မာမိန္းကေလးတစ္ေယာက္မိေကာင္းဖခင္သားသမီးတစ္ေယာက္ပီပီထိုသို႕ေယာက်ၤားတစ္ေယာက္မွကေလးတစ္ေယာက္နဲ႔ၿပန္မလာဘဲပစ္ခြာသြားသူအားဘယ္လိုမွပင္ခြင္႔မလႊတ္နိုင္ေတာ႔ပါ။ လူသားခ်င္းစာနာခ်င္းမရွိသူမ်ားနွင္႔လည္းေရွ႔ေလွ်ာက္လက္တြဲသြားရန္စိတ္တြင္မရွိေတာ႔ပါ။ က်မမွာလည္းကေလးတစ္ေယာက္နဲ႔က်န္ေနခဲ႔ၿပီးမ်ားစြာနစ္နာခဲ႔ရပါသည္။ က်မသည္ယခုတြင္စိတ္ေ၀ဒနာခံစားၿပီးက်န္ေနခဲ႔ရပါသည္။ သူမေပါင္းခ်င္လွ်င္ေနာက္ဆံုးတရား၀င္ကြာ၇ွင္းခြင္႔ရရက္နဲ႔ဒီလိုလူမဆန္တဲ႔ဇါတ္လမ္းမ်ိဳးနဲ႔က်မနွင္႔သားေလးအားပစ္ခြာၿပီးခြဲေနေသာေၾကာင္႔က်မမွာသူ႔အားဆက္လက္ေပါင္းသင္းလိုစိတ္မရွိေတာ႔ပါ။ ထို႕ေၾကာင္႔က်မနွင္႔ဗိုလ္ၾကီးရန္မ်ိဳးေနာင္အားတရား၀င္ကြာဂွင္းခြင္႔ၿပဳပါရန္နွင္႔ တရားမွ်တစြာဆံုးၿဖတ္ေပးပါရန္ဂါရ၀တရားေရွးထားၿပီးတိုင္ၾကားအပ္ပါသည္ရွင္႔။ မအိေရႊစင္ေက်ာ္ မိတၱဴကို- ေက်ာင္းအုပ္ၾကီး DSTA ၿပင္ဦးလြင္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ရံုး၊ ေနၿပည္ေတာ္။ လယ္ပိုင္းတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္၊ မႏ ၱေလး။ ရပ္ကြက္ေအးခ်မ္းသာယာေရးနွင္႔ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေကာင္စီရံုး၊ ၿပင္ဦးလြင္ နွင္႔တာေမြၿမိဳႈနယ္ တာေမြၿမိဳ႔နယ္ရဲစခန္း ၿပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႔နယ္ရဲစခန္း The Voice Weekly ဂ်ာနယ္ ၿမန္မာနိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာအမ်ိဳးသမီးေရးရာေကာ္မတီ၊ရန္ကုန္ၿမိဳ႔၊ အမ်ိဳးသမီးေရးရာဌာန ၊ၿပင္ဦးလြင္။ ဌာနမွဴး_ IT ဌာန ၊ စာေပဌာန ၊ အဂၤလိပ္စာဌာန ။ ၿပင္ဦးလြင္။